КОМПАНІЯ СКАЙ ТРЕВЕЛ ХОЛДІНГ ЛТД ПРИЄДНАЛАСЯ ДО МЕРЕЖІ TRAVEL LEADERS

(English version below)

Мережа для надання міжнародних корпоративних туристичних послуг із сильною локальною присутністю

 

Київ, Україна (10 квітня 2019) —компанія Скай Тревел Холдінг Лтд, що знаходиться за адресою Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська. 9/2 офіс 27, приєдналася до мережі Travel Leaders Network, найбільшої організації туристичних агентств Північної Америки, з більш ніж 42 000 туристичних консультантів, як результат створення загальносвітової мережі Travel Leaders з широкою локальною присутністю. ТОВ «Скай Тревел Холдінг Лтд» залишається юридичною особою України та продовжуватиме обслуговувати існуючих клієнтів, передбачаючи нові можливості для розширення в рамках міжнародної мережі.

 

Sky Travel Holding Ltd є однією з декількох десятків компаній з організації ділових подорожей по всьому світу, які увійшли до складу грандіозної міжнародної експансії, оскільки Travel Leaders розширюють своє представництво на кількох континентах.

 

«Це розширення дозволяє нам запропонувати своїм міжнародним подорожуючим висококваліфіковану сервісну модель за підтримки провідної компанії в індустрії туризму», – сказала Олена Мартинчук, директор компанії Sky Travel Holding Ltd. Ми будемо продовжувати обслуговувати наших клієнтів у високо персоналізованій манері, надаючи їм переваги лідерів індустрії – широкий набір технологічних рішень та інших інструментів управління витратами на ділові подорожі.

 

“Ми, в мережі Travel Leaders, дуже раді нашому новому партнерству Sky Travel Holding Ltd і можливості розширити наші послуги для подорожуючих в Україні”, – сказав Роджер Блок, президент мережі Travel Leaders. “Travel Leaders пропонують широкий спектр програм, в поєднанні з інноваційним мисленням і перевіреними найкращими практиками в галузі, які дозволять консультантам в Sky Travel Holding Ltd також пропонувати своїм клієнтам додаткові послуги та покращити доступ до міжнародних партнерів”.

 

Комплекс корпоротивних програм Travel Leaders включає інструменти онлайн-бронювання, маркетингові інструменти, готельні програми, такі як SELECT Hotels & Resorts і Worldwide Hotel, мережу міжнародних маркетингових компаній (DMC) і широкий спектр освітніх та навчальних ресурсів. Крім того, комплексний пакет технологій буде доступний як для міжнародних корпоративних клієнтів, так і для локальних, включно з керуванням профілями, авторизацією ділової поїздки онлайн, консолідацією даних та аналітикою, технологіями для організації групових (MICE) заходів та звітністю для клієнтів.

 

“Ми об’єднуємо зусилля з Travel Leaders, однак одна річ не зміниться – наші клієнти продовжуватимуть отримувати найвищий рівень особистого уваги та послуг, які вони очікують”, – заявила пані Мартинчук. “Ми триматимемо лідерство в галузі організації ділових подорожей, пропонуючи інноваційні продукти, як унікальне для українського ринку корпоративне онлайн-рішення Ракета, пакети для марафонців (що включають участь у Majors), найкращі в своєму класі MICE рішення. Крім того, ми раді, що нова мережа Travel Leaders Network, частиною якої ми стали, надасть нашим клієнтам підтверджений індустрією рівень безпрецендентного досвіду та взаємозв’язків у галузі ділових подорожей, що ще більше збільшить кількість доступних їм варіантів подорожей.

 

Travel Leaders Network та Travel Leaders Corporate є частиною групи Travel Leaders Group, яка входить до числа провідних туристичних компаній з переліку Travel Weeklys Power List та Buying Business Travel серед найбільших компаній  з організації ділових подорожей.

 

 

Мережа Travel Leaders (www.TravelLeaders.com), щорічно надає допомогу мільйонам туристів та ділових подорожуючих і є одним з найбільших продавців туристичних продуктів і послуг в індустрії, представляючи приблизно 6 000 локацій туристичних агентств у США та Канаді. Визнані нагородами рішення Travel Leaders Network у маркетингу, технологіях, партнерських зв’язках з постачальниками та освітні програмами, надають можливість уповноваженим  членам мережі диференціювати себе на ринку, розвивати свій бізнес і керувати галуззю.


Network to Provide International Corporate Travel Services with a Strong Local Presence

Kyiv, Ukraine (April, 10 2019)—Sky Travel Holding Ltd, located at 9/2 Velyka Vasylkivska office 27 01004 Kyiv Ukraine, has joined Travel Leaders Network, North America’s largest travel agency organization, with more than 42,000 travel advisors, as part of a major expansion of Travel Leaders’ international presence. Sky Travel Holding Ltd remains locally owned and will continue to service existing clients while anticipating new opportunities for expansion as part of the international network.

 

Sky Travel Holding Ltd is one of several dozen travel management firms around the world that have signed on as part of the ambitious international expansion as Travel Leaders extends its footprint across several continents.

“This expansion allows us to offer a highly-personalized service model to our international travelers with the backing of a leading travel industry company,” said Olena Martynchuk, Director of Sky Travel Holding Ltd .“We will continue to service our clients in a highly personalized manner while providing them with the benefits of Travel Leaders vast suite of technology solutions and other travel management tools.”

 

“We, at Travel Leaders Network, are excited about our new partnership with Sky Travel Holding Ltd and the opportunity to expand our services to travelers in Ukraine,” said Roger E. Block, President of Travel Leaders Network. “Travel Leaders offers a comprehensive array of programs, combined with innovative thinking and proven best industry practices that will allow travel advisors at Sky Travel Holding Ltd to seamlessly offer their clients additional services and improved access to international partners.”

 

Travel Leaders’ comprehensive suite of programs include online booking tools, marketing tools, hotel programs such as SELECT Hotels & Resorts and Worldwide Hotel, an international destination marketing company (DMC) network and a vast array of education and training resources. In addition, an end-to-end technology suite will support both international corporate accounts and local customers, including profile management, online trip authorization, data consolidation and analytics, meetings technology and customer reporting.

 

“While we’re joining forces with Travel Leaders, one thing won’t change – our customers will continue to receive the highest level of personal attention and service that they’ve come to expect,” stated Mrs. Martynchuk. “We’ll continue to lead the way in travel by offering innovative travel options like unique corporate on-line solution Rocket, marathon’s packages (which include entries for Majors), best in class MICE. Additionally, we’re pleased that our new Travel Leaders Network affiliation will provide our customers with a proven level of unparalleled travel industry experience and relationships that will further increase the array of travel options available to them.”

 

Travel Leaders Network and Travel Leaders Corporate are part of Travel Leaders Group, which is among the top-ranked travel companies on Travel Weekly’s Power List and Buying Business Travel’s top travel management firms.

 

Travel Leaders Network (www.TravelLeaders.com), assists millions of leisure and business travelers annually, and is one of the largest sellers of travel products and services in the travel agency industry. Representing approximately 6,000 travel agency locations across the United States and Canada. Travel Leaders Network’s award-winning Agent Profiler agent locator, marketing, technology, supplier partnerships and educational programs empower member agencies to differentiate themselves in the marketplace, grow their business and lead the industry.